Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Kategoriye Göre Arşiv

Makaleler

Dinde Siyaset Var mıdır? Yok mudur?

Bir hoca arkadaşım zaman-ı mazide bana şöyle demişti “Hocam, üç şey vardır ki, bunlarda bütün cahiller alim kesilir; “Din, Tarih, Sağlık” işte bu münasebetle ile kendisine “Tahareti tarif et” desen, sanki ona “Shakespeare’in eserinden bazı pasajlar” sormuşsun gibi …

Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Vahyin Geliş Şekilleri

<!--:tr-->Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Vahyin Geliş Şekilleri<!--:-->

Mevla Teala Hazretleri, Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e birçok şekilde vahyetti:
a) Sâdık rüya: Vahyin başlangıcı bu şekilde idi. Gördüğü rüya sabah aydınlığı gibi gerçekleşirdi.[1]
b) Vahiy meleği, görünmeksizin Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in aklına …

Soy Ağacımı Nasıl Çıkartabilirim?

Medresetü’l Mahmudiyye’ye bolca gönderilen “Soy ağacımı nasıl çıkartabilirim” suali hasebi ile biz de bu suale bir yazıyla cevap verelim istedik.
Toplumda tarihin ve tarihsel şahsiyetlerin popüler hale gelmesi,   globalleşmeyle beraber bireyselliğin  ön plana çıkması, soyuna alaka duyan ve bu …

Cinselliği Tetikliyor – Gençlik Zehirleniyor

<!--:tr-->Cinselliği Tetikliyor – Gençlik Zehirleniyor<!--:-->

Yapılan araşırmalar, dizilerde sahnelenen müstehcen görüntülerin, sadece erişkinleri değil gençleri ve çocukları da etkilediğini gösteriyor.
Özellikle gençler, ekrandaki müstehcen görüntülerden fazlasıyla etkileniyor ve haramı sıradan bir davranış olarak görmeye başlıyorlar. Gayri meşru ilişkilere eğilim gösteren gençler …

Hiç Böyle Bir Dostunuz Oldu mu?

Hiç Böyle Bir Dostunuz Oldu mu?

* Lüzumsuz yere konuşmazdı.
* Dünya İşleri İçin Kızmazdı.
* Kimse İle Çekişmezdi.
* Boş Şeylerle Uğraşmazdı.
* Kimsenin Kusurunu Araştırmazdı.
* Kimsenin Hakkında Hayırlı Olmayan Sözü Söylemezdi.

Mizanı İslam Olanlar İçin Kredi Kartları Meselesi

Mizanı İslam Olanlar İçin Kredi Kartları Meselesi

Kredi kartı kullanımı meselesi halen tartışılmakta ve sık sık sual olarak yöneltilmektedir. Binaenaleyh kredi kartı kullanımı fıkhı deliller muvacehesinde izah ederek akıllarda oluşan suallere cevap vereceğiz;

Gençliğe Yirmi Altın Tavsiye (Ey Müslaman Gençliği)

Gençliğe Yirmi Altın Tavsiye (Ey Müslaman Gençliği)

1- Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın.
2- Kur’an’ı Kerim’i okuyun, inceleyin veya dinleyin. Azıcık zamanınızı bile yararsız işlere ayırmayın.
3- Dilinizi düzgün konuşmaya çalışın. Çünkü bu Müslüman olmanın belirtisidir. Arapça’yı öğrenin, çünkü Kur’an …

Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den Şiir – HU

<!--:tr-->Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den Şiir – HU<!--:-->

Fatih dersiamlarından ve Tarik-ı Halid-i Nakşibendi meşayih-i kiramdan Mustafa İsmet Efendi Dergah-ı Şerifi postnişini merhum ve mağfur Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri’nin Silsile-i Aliyelerini havi manzume-i mergubeleridir.

Çocuğum Neden Erken Uyumak İstemiyor?

Çocuğum Neden Erken Uyumak İstemiyor?

Bütün hamdler “uykunuzu dinlenme (vasıtası) yaptık, geceyi de (sizi örten) bir elbise yaptık” (Nebe Suresi) buyuran Allahü Teala’ya mahsustur.
Salat ve Selam ise “her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, sonra annesi babası onu Yahudi ve ya …

İsmailağa Cemaatine Nasıl Girerim?

İsmailağa Cemaatine Nasıl Girerim?

“İsmail Ağa Cemaati Hakkında Merak Ettikleriniz” isimli yazı dizimize, sıkça sorulan bir sual olan “İsmail Ağa Cemaatine Nasıl Girerim?” suali ile devam ediyoruz.

Neden İslâmî İlimler’i öğrenip öğretmek Zorundayız?

Neden İslâmî İlimler’i öğrenip öğretmek Zorundayız?

“Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım”(1) ayetinden anlaşılıyor ki, bizler Allah’a kulluk için yaratıldık ve yine “Hani Rabbin meleklere, şüphesiz ki ben

Kutlu Doğum Nasıl İhya Edilir?

1. Güneşli bir pazar günü, Sultanahmet Camii’nin içinde, avlusunda, parkta Ayasofya önüne kadar en az 500 bin kişilik bir öğle namazı kılınmalıdır. (Trafik aksarmış… Aksasın… James Bond filmi çekilirken aksamıyor mu?… Devlet büyükleri bir yere …

Çarşaf Giymek Şart mıdır? Kuran’da Çarşaf Geçiyor mu?

Çarşaf Giymek Şart mıdır? Kuran’da Çarşaf Geçiyor mu?

Osmanlı Dersiamlarından, padişahların huzur hocalığında bulunmuş, 4 mezhep müftüsü Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhu) Mahmud Efendi Hazretlerine hitaben “Oğlum Mahmud!

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Büyük Bedduası

<!--:tr-->Fatih Sultan Mehmet Han’ın Büyük Bedduası<!--:-->

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethettikten sonra şehirde gezerken derinden gelen bir inilti işitir.

Yaygın Hastalık! Sabah Namazına Kalkamıyorum!

Yaygın Hastalık! Sabah Namazına Kalkamıyorum!

Maalesef günümüzde 5 vakit namaz kılanların dahi sabah namazı hususunda gevşeklik gösterdiğini üzülerek müşahede etmekteyiz.
Asrı Saadet zamanında münafıklar dahi 5 vakit namaz için cemaate giderlerdi, lakin kalplerin de iman bulunmaması hasebi ile sabah namazlarında gevşeklik …

Müslümana İlmihal Bilmek Farzdır

Müslümana İlmihal Bilmek Farzdır

Bütün haramlardan sakınmak suretiyle kalbe ait halleri, davranışları bilmek farzdır.
Cömertlik, cimrilik, korkaklık, cesaret, kibir, alçak gönüllülük, iffet, israf, az harcama yapmak suretiyle iktisad etmek ve buna benzer ahlâki konularda da bilgi sahibi olmak farzdır. Zira …

Mahmud Efendi Hazretleri Kimdir?

Mahmud Efendi Hazretleri Kimdir?

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’ NİN HAYATI
HAZRAT-Ü MEVLÂNÂ eş-ŞEYH MAHMUD en-NAKŞİBENDÎ el-MÜCEDDİDÎ el-HÂLİDÎ el-ÛFÎ
TEVELLÜDÜ VE AİLESİNİN SALÂHI
Mahmud Efendi Hazretleri 1929’da Trabzon vilâyetinin Of kazasının Miço (Tavşanlı) köyünde doğdu. Babası Mustafa oğlu Ali Efendi, annesi Tufan kızı Fâtıma …

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerinin Daveti ile Ulema Türkiye’de

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’NE TAKDİM EDİLEN İSLAM’A ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ MERASİMİNDE KIRK KÜSÜR ÜLKEDEN İŞTİRAK EDEN ULEMA VE FUZALANIN İSİM VE ÜNVANLARI;
1) Hâşim Betîl / İngiltere Dârululûm Üniversitesi Şeyhu’l hadisi (Yüz yaşını geçmiş olan dünyadaki en …