Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Kutlu Doğum Nasıl İhya Edilir?

kutlu1. Güneşli bir pazar günü, Sultanahmet Camii’nin içinde, avlusunda, parkta Ayasofya önüne kadar en az 500 bin kişilik bir öğle namazı kılınmalıdır. (Trafik aksarmış… Aksasın… James Bond filmi çekilirken aksamıyor mu?… Devlet büyükleri bir yere giderken aksamıyor mu?..)

2. Müsait bir güzergâhta en az bir milyon kişilik bir İslam yürüyüşü yapılmalıdır. Son derece disiplinli, son derece vakur, son derece barışçı bir yürüyüş. Türkçe, Arapça, İngilizce pankartlar… Hepsi birbirinden kaliteli cümleler, içi dolu sloganlar…
3. Her ay en az bir milyon satışı olacak (zoraki abone, taşıma su satışı değil, bayi satışı) Müslüman dergisinin yayın hayatına başlaması. (Dinî dergi olmayacak, bütün Türkiye’nin, bütün halkın dergisi olacaktır.)

4. Dünya çapında, binası Vezneciler’deki Belediye binasından büyük, yüzlerce kişi çalıştıran “İslam bilgi Bankasının” açılışı yapılacak.

5. Öğrencilerinin beş vakit günlük namazları cemaatle kılacağı, İngiltere’deki Eton Koleji ile boş ölçüşecek “İslam Mektebinin” (Lise) açılışı.

6. Râbiatü’l-Adeviyye İslam Kız Kolejinin açılışı. Müdiresi, muallimelerin hepsi, öğrencilerin tamamı çarşaflı olacak.

7. Taksim’de yapılacak ve bittiğinde Hindistan’daki Tac Mahal gibi bir mimarlık ve sanat harikası ve şaheseri olacak büyük caminin ve İslam Kültür Merkezinin temeli atılacak.

8. İş, ticaret, finans, sanayi hayatını tanzim edecek “Fütüvvet ve Ahîlik Teşkilatının” yurt çapında hayata geçirilmesi.

9. Mü’minlerin başına ehil ve muktedir bir İmam-ı Kebir ve Emîrü’l-Mü’minîn seçilmesi ve kendisine mutantan şekilde biat edilmesi.

10. Halkı namaza başlatmak üzere Türkiye Namaz Komitesinin kurulması ve çalışmaya başlaması.

11. Kapatılmalarından bunca yıl geçtikten sonra, icazetli ulema ve fukaha yetiştirecek İslam Medreselerinin açılması.

12. Tekkelerin açılması ve hepsinde birden, bir cuma gecesi topluca kadim usûle göre zikrullah yapılması.

13. İslam mahalle Teşkilatının kurulması.

14. Zekatların Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde verilmesini ve sarf edilmesini sağlayacak Türkiye Zekat Sandığı’nın açılması.

15. En az üç yüz çeşit geleneksel sanat ve zanaati öğretecek, üretecek Türkiye İslam Sanatları Üniversitesi’nin açılış töreninin yapılması. (Üç ay sonra bu üniversitenin bütün bölümleri üretime ve satışa başlayacak, ürünler en az Çin ıvır zıvırları satan dükkan sayısı kadar satış mahallerinde piyasaya, turistlere ehven ve uygun fiyatla arz edilecektir.).

16. Kutlu Doğum Haftası’nda yüz binlerce kadın ve kız tesettüre girecektir.

17. Şehid İskilipli Âtıf Efendi Hadîs Tedkikleri Akademisi’nin açılışı.

18. Şehid Erbilli Es’ad Efendi Tasavvuf Tedkikleri Akademisi’nin açılışı.

Benim hatırıma gelenler bunlar…

Bugünkü yaygın ve yoğun fısk, fücur, bid’at, nifak, günah, zina, riba içinde basmakalıp törenlerle, klişeleşmiş ucuz edebiyatla Kutlu Doğum kutlanmaz.

Peygamberi (Salat ve selam olsun ona) gerçekten seviyorsak onun Hak katından getirdiği Kur’ana uymalıyız. Kitabullahın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından kaçınmalıyız.

Onun Sünnetine sarılmalıyız.

Onun Şeriatını benimsemeliyiz.

Ahlaklı, faziletli, doğru ve dürüst medenî Müslümanlar olmalıyız.

Topyekûn bir İslamî ıslah hareketi başlatmalıyız.

Peygamber Efendimizi seviyorsak, bütün mü’minler onun vekili, halifesi durumunda büyük ve değerli bir zatın etrafında birleşmelidir.

Peygamberi seviyorsak sabah namazlarına kalkmalı ve cemaate gitmeliyiz.

Lüksü, israfı, her tür azgınlığı bırakmalıyız.

Etiketler:, , , , , ,