Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Kategoriye Göre Arşiv

Makaleler

Millî Yazımız Osmanlıcadır

Tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda Türk lisanı ondan fazla alfabe ile yazılmıştır. Türkler İslam ile şereflendikten sonra Kur’an yazısını kabul etmişler ve bu yazıyı bin yıldan fazla kullanmışlardır.
1928’de Latin yazısına geçilmesi ve bin yıllık yazının yasaklanması …

Miraç’ta Müslümanlara Neler Hediye Edilmiştir?

Miraç’ta Müslümanlara Neler Hediye Edilmiştir?

Gidilen yerden eli boş da dönülmezdi. Bu bakımdan Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de ümmetine şu hediyeler ile dönmüştür:
1- Beş vakit namaz. ALLAH’ın lütuf ve rahmeti olarak elli vakitken Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin …

Ilımlı Müslüman mısın? Birkaç Soruda Öğren!

“Ilımlı Müslüman Testi!
Daniel Pipes diye bir adam var. 1949 doğumlu, Bush takımından Orta Doğu ve İslamiyet “uzmanı” bir bir neo-con tarihçi, Harvard ve Şikago üniversitesinde hoca, ayrıca Amerikan Barış Enstitüsü ve Orta Doğu Forumu adlı …

Mübarek Geceleri En İyi Şekilde Değerlendirme Rehberi

Mübarek Geceleri En İyi Şekilde Değerlendirme Rehberi

Yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve ALLAH Teâlâ’nın biz kullarına olan ikram ve izzetinin bol olacağına inanarak, bu şuur ve idrak içerisinde Berat Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:
1- Geceyi oruçlu olarak …

Ümmeti Bölen İslamcılıklar Mozaiği

Bundan kırk sene öncesine kadar Türkiye’de ehl-i Sünnet İslamlığı hâkimdi. Müslümanlar baskı altındaydı ama ehl-i Sünnet birliği, şuuru, ümmeti, nizamı, intizamı vardı. Osmanlı zamanından kalma icazetli ulema, fukaha, dersiâmlar, müftüler, müderrisler, şeyhler vardı. Yaşlı ziyalılar …

Futbol Coşkunlukları Heyecanları Çılgınlıkları

Futbol Coşkunlukları Heyecanları Çılgınlıkları

Hollanda’dan bir futbolcu transfer edilmiş, özel uçakla getirilmiş, uçak Yeşilköy Havaalanı’na gelince beş bin kişi tarafından karşılanmış, heyecanlar… sevgiler… öyle bir alaka ve aşk ki sormayın…

Osmanlı Devletinde Mevlid’i Şerif

Osmanlı Devleti kurulduğu yıllardan beri devlet, Rebiulevvel ayında Mevlid’i Şerif gecesine has merasimler tertip eder, halka ikramda bulunulurdu. Bilhassa Sultan III. Murad Han Hazretleri, 12 Rebîulevvel 996 (10 Şubat 1588) günü bir tezkire çıkartarak: “Bu …

Osmanlı Devletinde Bedelli Askerlik

Osmanlı Devletinde Bedelli Askerlik

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor İsmail Güneş, bedelli askerliğin ilk olarak 165 yıl önce 1846’da, Osmanlı Devleti’nin 30. Padişahı Sultan  II. Mahmud Han döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kapatılıp …

Hakiki Dindar Kimdir?

Hakiki Dindar Kimdir?

Hakiki dindar kimdir?
İlmihalini yeterli miktarda bilecek ve öğrendiği bilgileri hayatına uygulayacak.
Kur’an, Peygamber, İslam ahlakı ile ahlaklı olacak.
Nefs-i emmâresini dizginlemiş ve en azından nefs-i levvâme derecesine çıkmış olacak.

Şuurlu Bir Gence Tavsiyeler

Şuurlu Bir Gence Tavsiyeler

Senin için en istifadeli, en kârlı, en kazançlı işi söyleyeyim mi?.. Sadece Müslüman olarak kalma, aynı zamanda İslam’ın ve Ümmetin has hizmetkarlarından biri olmaya çalış.
Nasıl mı olabilirsin? Has hizmetkar olmak için sadece istemek yetişmez. Nasibin …

VEHHABİLİK – SELEFİLİK : Nedir ve Kim Tarafından Kurulmuştur?

VEHHABİLİK – SELEFİLİK : Nedir ve Kim Tarafından Kurulmuştur?

Suudi Arabistan’da başlayıp, bilhassa Avrupa ve günümüzde Türkiye’ye kadar gelen Vehhabi akımı, bu ismin tepki çekmesi hasebi ile son yıllarda kendilerini

90 Senedir Başımıza Gelenlerin Sebebi; Rüzgâr Eken Kasırga Biçer

NE bağırıyorsunuz öyle ciyak ciyak… Bırakın bu yaygaraları!.. Başımıza bunca bela afet niçin geliyor diye niçin şaşıyorsunuz aptal aptal…

Bir Müslüman Toplum Nasıl Batar?

Bir Müslüman Toplum Nasıl Batar?

Müslüman toplumların batışının, çöküşünün, yıkımının sebepleri:
1. Beş vakit namazı terk ederler ve şehvetlerine uyarlar.
2. Tevhide, tenzihe aykırı bid’at inançlara saplanırlar.
3. Birlik ve beraberlik halinde olmazlar.
4. Başlarına bir İmam seçip ona biat ve itaat etmezler.
5. Tek …

Uyku Deyip Geçmeyin!

Uyku Deyip Geçmeyin!

Bütün Hamdler “O (Allâh) , geceyi sizin için (örtünecek) bir elbise, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de kalkıp çalışma zamanı yapmıştır.”[1] Buyuran Allahü Teala (Celle Celalühü) Hazretlerine, Salat ve Selam ise  “Ümmetim için en çok korktuğum şey, göbek büyüklüğü, uykuya devam, tembellik ve …

Sinema mı Daha Etkili Cami/Medrese mi ?

Sinema mı Daha Etkili Cami/Medrese mi ?

“Bir caminin menzili ancak bir kaç kilometredir. Bir okulun/medresenin kapsadığı mesafe beş on kilometrekare… Ancak sanat menzilsizdir. Bir filim 40 bin kilometreyi yani bütün dünyayı kapsar. Sanatın, filmin gücü bütün dünyayı dolaşır.” demiş Minyeli Abdullah …

Ramazan-ı Şerif’in Faziletleri ve Değerlendirme Rehberi

Ramazan-ı Şerif’in Faziletleri ve Değerlendirme Rehberi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile…
Ramazan-ı Şerif ayı, on bir ayın sultanı ve ayların efendisidir. Kur’an-ı Kerim’in inişi bu ayda başlamıştır. Ramazan-ı Şerif ayı, Allahü Teâlâ’ya (c.c.) itaat ve ibadet, iyilik ve ihsan, mağfiret, …

Namaz Kılmayanın Akıbeti

Namaz Kılmayanın Akıbeti

Namaz, hicretten bir buçuk sene evvel İsrâ gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır. İslam’ın, imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) yedi yaşına girmiş olan çocuklara emredilmesini, on yaşına girdiklerinde üzerlerine …

ABD ve İsrail Adına Çalışan Dini (!) Cemaat Hangisi?

ABD ve İsrail Adına Çalışan Dini (!) Cemaat Hangisi?

Yeni bir Din Türetilmek İsteniyor!
Vaktiyle Hindistan’da Ekber Şah ismindeki sultan İslam’ı, Mecusiliği ve Hıristiyanlığı karıştırarak yeni bir din çıkartmıştı. Bu dine “Din-i İlahî” adını vermiş, “İbadet-hâne” denilen tapınaklar kurmuş, İslam selamını kaldırmış, onun yerine “Allahu …