Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Yaygın Hastalık! Sabah Namazına Kalkamıyorum!

Yaygın Hastalık! Sabah Namazına Kalkamıyorum!

Maalesef günümüzde 5 vakit namaz kılanların dahi sabah namazı hususunda gevşeklik gösterdiğini üzülerek müşahede etmekteyiz.

Asrı Saadet zamanında münafıklar dahi 5 vakit namaz için cemaate giderlerdi, lakin kalplerin de iman bulunmaması hasebi ile sabah namazlarında gevşeklik göstermeleri münasebeti ile münafıklıkları tescillenmiş olurdu. Binaenaleyh sabah namazı hususunda gevşeklik göstermek münafıklık alametlerindendir.

Bu husus da ki tavsiyelerimiz;

– Evvela sağlam bir niyet etmek; kişi her ne kadar yorgun ve geç yatmış olursa olsun yine de “Ya Rabbi! İnşaallah mutlaka sabah namazına kalkacağım” diye sağlam bir niyet etmek elzemdir.

– Diğer önemli bir hususta erken yatmaya özen göstermektir. Zira vücudumuzun da üzerimizde hakkı olduğunu unutmayarak; İhtiyacımız olan uyku saatini (5-6 saat) vücudumuza vermemiz lazımdır. Özellikle vücudun ve zihnin kendini yenilediği 22.00-03.00 arası uyku alışkanlığı kazanmamız mühimdir. Asrı Saadette Sahabe-i Kiram Efendilerimiz henüz yatsı namazı cemaatinden evlerine doğru dağılırken, erken yatabilmek için evlerine yaklaşınca cübbelerini çıkartır ve derhal yatarlardı.

Bu mesele ile alakalı Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu) “Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç” kelamı çok yerindedir. Yine Efendi Hazretlerimiz “Erken yatmayı bilmeyenden adam olmaz” diğer bir kelamların da ise “Düzensiz salik (Allah yolcusu), haliktir (helak olucudur)” buyurarak bu meselenin ihtimama dikkat çekmiştir.

– Yatmadan önce yemek yememek ve su içmemek de harareti azaltacağından, hafif ve rahat bir uyku uyuyup, rahat uyanmaya vesile olur.

– Haramlardan sakınmak, Farz ve Sünnetlerde istikamet göstermek, Zikrullah’a devam etmek, ilim ile meşgul olmak, ilim-sohbet meclislerine katılmak ve sadıklarla beraber olmak da gafleti giderir ve ibadete olan şevki artırır. Zira bütün organlarımız, kalbe, kalp de bulunduğu ortama bağlıdır. Nitekim bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Kişi arkadaşının dini üzeredir” buyurmuştur. Binaenaleyh ibadet ehli sadıklarla beraber olanlar dünya ve ahirette Said. Avam, fasık ve cahillerle beraber olmak da dünya ve ahirette Şaki olmaya götürür.

– Yine haram ve malayani işlerle meşgul olmak kişiye gaflet vereceğinden bu tür haram olan; tavla, okey vb. oyunlarla meşgul olmak, müstehcen ve küfürlü konuşmalar, çalgı dinlemek, mahremimiz olmayan (görüşmemizin haram olduğu) kişilerle muhabbet etmek veya görüşmek veya malayani olan oyun, eğlence, futbol vb. işlerlerden ve bu işlerle meşgul olan kişilerden uzak durmakta kişiyi bu gafletten uzak tutar. Bu mesele ile alakalı Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); “Mevla Tealanın kulundan yüz çevirmesinin alameti, onu malayani ile (futbol, oyun gibi boş işler ile) meşgul etmesidir.” buyurmuştur.

– Diğer bir yöntem ise mutlaka sabah namazı için uyanmaya vesile olacak alarm kurmak gerekir. Bu alarmın rahatsız etmeyecek kadar hafif ve sessiz olmamasına da riayet etmek gerekir. Şayet bir alarm yetmiyorsa, bir kaç saat kurmak gerekir. Kurduğumuz bu saatleri elimizin altına değilde, ulaşamayacağımız bir yere koymakta da fayda vardır.

– Ev halkından olan kişileri de tembihlemek ve önce kalkanların birbirini kaldırması hususunda rica da bulunmakta faydalıdır.

– Her hangi bir dünyalık menfaat için saatlerce telefon ile görüşen veya bir rica da bulunmak için kapıları aşındıran dostlarımız dan; en büyük dünya ve ahiret menfaati ki sadece sabah namazının sünneti hakkında dahi; “Sabah namazının sünneti, yerdekilerden, göktekilerden ve bunların arasında bulunan her şeyden daha hayırlıdır” buyrulan bu namaz için birbirimizi telefon açarak, kapı ya gelip zili çalarak uyandırılmak hususunda rica da bulunmak yerindedir.

– Yatmadan önce de istiğfar, Salavatı şerife ve Sünnet-i Seniye de ki yatma adabına riayet ederek yatmadan önce abdestli olup;

1. Bir Fatiha suresi

2. Üç İhlas suresi

3. Bir Felak suresi

4. Bir Nas suresi

okuyup iki avucu birleştirip, üfleyerek, elimizin ulaştığı her yere meshedip, sağ tarafımıza yatmanın, yatarken açık baş olmamaya dikkat etmenin de faydası vardır. Ayrıca yatmadan önce 7 tane Kevser suresi okumanında Sabah namazına kalkma hususunda büyük kolaylık olacağı da tecrübe ile sabittir.

Kısacası; Farzlara, vacip ve sünnetlere riayet edip Helal-Haram husunda dikkatli olup sadıklarla beraber olmak gerekir.

(Bu makalemiz linkteki sual üzerine yazılmıştır; http://www.medresetulmahmudiyye.com/questions/803/ )