Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Etikete Göre Arşiv

Makaleler: Mahmut Ertürk

Düşman Çareyi Hocalarda(!) Buldu! Hangi Hocalar mı?

İngiliz Bahriye Nazırı (Deniz Savunma Bakanı) Winston Leonard Spencer Churchill’in Çanakkale harbi sonrası Lordlar Kamarası’nda yaptığı şu beyanatı rivayet

Allah-u Tealayı Seviyor musun? Peki, O Seni Seviyor mu?

Evet doğru işittiniz! Bu makalemiz de üç suali, cevapları ile birlikte tetkik edip (inceleyip) akabinde (daha sonra) bu cevaplara çare ve çözüm arayacağız;

Agos’tan “Çanakkale’de Unutturulan Gayrimüslim Şehitler Var” İddiası!

Agos Gazetesi “Çanakkale’de unutturulan gayrimüslim şehitler var” diyor! Aynı hataya bir kaç ay önce çok meşhur bir nazır da düşmüştü, meseleye

Misal Bir İstanbullu Mektubu ve Nezaketi

Bir kaç gün evvel “İstanbul Kültürü / Bedeviyet ve Medeniyete Dair“ başlıklı bir makale kaleme almıştık, makalemizde sıralı mukayeselerden biri de

İstanbul Kültürü / Bedeviyet ve Medeniyete Dair

Türk halkı İslamiyet’e olan sadakat ve rikkati ile asırlarca hüsn-ü (güzel) ahlâkı ile temayüz etmiş ve Türk kültürü İslam kaideleri ile yoğurulmuş olması hasebi ile İslam