Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Reddiyeler


Cemaatin Rüyalarına İmam’ı Rabbani Hazretlerinden Cevap!

fgulenMalumunuz üzere Gülen Cemaati’nin üyeleri tarafından, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyalarında gördükleri sıkça söylenmekte, bu rüyalar Fethullah Gülen tarafından aktarılmakta ve tasdik edilmekte, akabinde ise gündeme oturmaktadır. Anlatılan rüyaların Türkçe Olimpiyatları adı altında olan eğlenceler ve Twitter tweetleri hakkında olması ise çok konuşulmuştu.  Herkes konuşa dursun, biz bu gibi meselelere dair iki bininci yılın müceddidi İmam’ı Rabbani Hazretleri’nin cevaplarına kulak verelim;

Sual: Temiz olan taliplerin, keşif ve müşâhede ettikleri şeylere, şeytan bir şey karıştırabilir mi? Karıştırabilirse, bunu ayırdetmek nasıl olur? Karıştıramaz ise, keşif ve ilham ile elde edilen bilgilerin, bazısının yanlış olması nedendir?

Cevap: Her şeyi doğru olarak ancak Allahu Teâlâ bilir. Bilgisini şeytanın karıştırmadığı kimse yoktur. Peygamberlere bile karışabileceği, hatta karıştığı halde, evliyaya karışmaz olur mu? Nerede kaldı ki, acemi tâliplere karışmasın. Şu kadar var ki, Peygamberlere (Aleyhimüssalavâtü vetteslîmât) şeytânın karıştırdığı, haber verilir ve yanlış doğrudan ayırt olunur. Nitekim Hâc sûresinde, (Allahu Teâlâ, şeytanın karıştırdığını değiştirir. Sonra kendi ayetlerini, sağlam olarak bildirir) meâlindeki ayet-i kerime, bunu beyan etmektedir. Evliyaya, şeytanın karıştırdığını haber vermek lazım değildir. Çünkü veliler, nebilerin izinde yürümektedir. Bunlar, Peygamberlerin bildirdiğine uymayan buluşlarını ret ederler, kıymet vermezler. Fakat, Peygamberin dininin bildirmediği, doğru veya yanlış demediği bilgilerin doğrusunu, eğrisinden ayırmak güçtür. Çünkü ilham zannîdir, şüphelidir. Fakat, doğru ilhamları eğrilerinden ayıramamak, veliler için, bir kusur olmaz. Çünkü Dünya ve Ahiret saadetlerine kavuşmak, İslamiyette uymakla olur. İslamiyetin bildirmediği şeyler, ehemmiyetli değildir. İnsanlara, ehemmiyetsiz şeyleri yapmak emrolunmadı.

Keşif ve ilhamlarda yanlışlık, yalnız şeytan tarafından gelmez. Çok defa, şeytan hiç karışmadan, hayalde, doğru olmayan bazı şeyler hasıl olur. Mesela, bazen Peygamberimizi (Sallallahu aleyhi ve sellem) rüyada görüp, bazı şeyler öğrenenler oluyor ki, bu öğrendikleri, kitaplara uymamaktadır. Halbuki, bu rüyalara şeytanın karışmadığı meydandadır. Çünkü şeytanın, her ne suretle olursa olsun, Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin şekline giremeyeceğini, alimlerimiz bildirmektedir. İşte, böyle rüyalarda, hayal, yanlış şeyleri, doğru gibi göstermektedir.*

*Mektubat-ı Rabbani / Cilt 1 / 107. mektup

Arapça Metni:
mektu

Etiketler:, , , , , , , ,