Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


“Allahü Ekber” diye Tekbir Getiren Müezzine İnceleme

“Allahü Ekber” diye Tekbir Getiren Müezzine İnceleme

1936 yılında Türkiye’de yaşanmış bir olay;

Kırşehir’de Arapça “Allah-u Ekber” diye tekbir getiren bir müezzin sadece bu sebepden dolayı incelemeye alındı ve nihayetinde yanlışlıkla okuduğu tespit edilip serbest bırakıldı.

İşte Vesikanın muhteviyatı;

 

Orjinal Metni Büyütmek İçin Tıklay

Vesikanın tarihi: 24.01.1936

Düzenleyen merci: Dahiliye Vekaleti (İç işleri Bakanlığı)

Kırşehir vilayetinin Kaman nahiyesinde arapça tekbir alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okuduğu anlaşılmış ve Adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirişinden anlaşılmıştır.

Saygılarımla arz ederim.

Başvekalete, Riyaseticumhur Umumi Katipliğine de sunulmuştur.

Dahiliye Vekaleti Vekili

 

Müslümanlar bu zulmü unutmayacak! Elbet bir gün her şeyin hesabı sorulacak…