Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Sultan II. Mahmud – Abdülaziz – II. Abdülhamid Türbesi

Sultan II. Mahmud – Abdülaziz – II. Abdülhamid Türbesi

İçerisinde Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmud Han, Sultan Abdülaziz Han, Sultan II. Abdülhamid Han, bir çok hanedan üyesi ve devlet erkanının kabirlerinin yer aldığı, İstanbul‘un Fatih ilçesinin Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer alan; II. Mahmud Türbesi uzun bir aradan sonra tekrar ziyaret etmek isteyenler için kapılarını açtı.

turbe6Türbedeki Padişah Sandukaları

II. Mahmud Türbesi, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han’ın babası Sultan II. Mahmud Han için İstanbul’da inşa ettirdiği, sonradan diğer padişah ve Osmanlı Hanedanı üyelerinin de defnedildiği bir türbedir. 1840 yılında tamamlanan türbe İstanbul’un Fatih ilçesi Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer almaktadır.

Sultan II. Mahmud Han’ın 1839 yılında vefat etmesinden sonra yerine geçen oğlu Sultan Abdülmecid Han hemen babası için Mimar kardeşler Ohannes Dadyan ve Boğos Dadyan’dan bir türbe inşa etmelerini istemiştir. Türbenin yapılması için kullanılan arazi II. Mahmud’un çok sevdiği kız kardeşi Esma Sultan tarafından tahsis edilmiştir. Esma Sultan’ın o zamanlar bu arazide kendine ait bir yalısı bulunmaktaydı.

turbe7Türbe İç Kısım

Ampir üsluptaki türbe beyaz mermerlerle kaplı olup, basamaklarla çıkılan türbe sekiz köşelidir. Kubbesi kabartma çelenk ve çiçeklerle süslüdür. Türbenin iç kısmında Hattat Mehmet Haşim tarafından yazılmış mermer bir yazıt bulunur. Türbenin içinde kubbeye asılı kristal avize Birleşik Krallık Kraliçesi I. Victoria tarafından hediye olarak gönderilmiştir. Kapının iki yanındaki altın yaldızlı duvar saatleri de Fransa İmparatoru III. Napolyon’un hediyesidir.
Türbenin yanındaki avlu 1861 yılında hazireye (türbeye bağlı kabristan) dönüştürülmüş ve büyük çoğunluğu 1840–1920 tarihleri arasında görev yapmış devlet adamları ve yazarlar, şairler bu avluya defnedilmişlerdir. Burada Osmanlı taş işleme sanatının en güzel örneklerini yansıtan mezar taşları ve lahitler bulunmaktadır.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Tarihte az çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkında gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür.

Bunlar Sultan II. Abdülhamid Han ve M. Kemal Paşa‘dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kahır ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise, lehinde vaki olmuştur. Sultan II. Abdülhamid Han hakkında gerçeği söylemek için kanuni bir mani yoksa da, yalanların kesafeti sebebiyle fiili gerçeklerin tam manasıyla ortaya konulması, imkansıza yakın bir derecede güçtür. Hal böyle iken bu yalanlar ile zihinleri kirletilmiş nesillere hakikati anlatmak, nasıl hepimizin üzerine düşen bir vazife ise, yeni nesillere bilhassa ebeveynlerin evlatlarına sahih tarih bilgisi edindirmeye teşvik etmeleri bir o kadar mühimdir. Bu muvacehede tarihe heveslendirmek ve teşvik etmek gayesi ile ebeveynler daha küçük yaşlarından itibaren evlatları ile, Osmanlı Saraylarına ve Padişah Türbelerine geziler düzenlemeleri yerinde olur.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın Sandukası

Türbe; sebil, muvakkithane ve hazireden meydana gelmiş olup türbenin diğer kısımları ve medfun bulunan zevat hakkında teferruatlı malumata bir başka yazımızda yer vereceğiz.

Medresetû’l Mahmudiyye

Etiketler:, , , , , , ,