Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Kayseri Ziyaretlerimiz & Mahmud Efendi Hazretlerinin Müthiş Kerameti

<!--:tr-->Kayseri Ziyaretlerimiz & Mahmud Efendi Hazretlerinin Müthiş Kerameti<!--:-->

Bir müddet güncel yayınlarına ara veren Medresetü’l Mahmudiyye sayfamızın emektarları ve İstanbul’da faaliyet gösteren Himaye Derneği ekibi ile beraber geçtiğimiz hafta Kayseri’deydik.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Mimar Sinan (Rahimehullah) gibi birçok kıymetli insan yetiştirmiş ve Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zatın “Kayseri’den kötü adam çıkmaz” buyurduğu bir şehir olan Kayseri’de birçok ziyaretler yapmayı bizlere muvaffak kılan Mevla Teâlâ ya hamd-ü senadan sonra bu ziyaretlerimiz boyunca yaşadığımız tatlı ve feyizli birliktelikleri sizlerin de keyifle okuyacağınızı umarız.

Ziyaretimizin ilk gününe meşayıhın adabı üzere o bölgede bulunan evliya ve ulema kabirlerini ziyaret ile başladık. Seyyid Burhaneddin (Radiyallahu Anh), Seyyid Zeynel Abidin (Radıyallahu Anh), İbrahim Tennuri (Radıhallahu Anh) başta olmak üzere tüm takipçilerimizi de niyetlerimize ve dualarımıza katarak feyiz ve rahmete gark olduğumuz ziyaretler yaptık.

Bu ziyaretlerimiz esnasında yaşadığımız hikmetli hadiseleri ve ziyaretlerimizin bazılarını aktaralım;

 

1. Seyyid Burhaneddin el- Hüseyni Hazretleri

    a. Seyyid Burhaneddin  Hazretleri kimdir?

Hazreti Hüseyin (Radıyallahu Anh)’ın mübarek neslinden olup Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi (Radiyallahu Anh)’ın hocalığını yapmış bu zat 1165 yılında Tirmiz’de doğmuş ve ilk tahsilini babasından yaptıktan sonra Belh şehrine giderek Sultanü’l Ulema Bahaeddin Veled Hazretlerinden 12 yıl manevi ilimleri tahsil etmiştir. Bu tahsilleri sırasında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin mürebbilik ve atabekliğinide yapmıştır. Sultanü’l Ulema’dan icazet alarak Tirmiz’e dönmüş ve halkı irşada başlamıştır.

Seyyid Burhaneddin Hazretleri gördüğü bir zuhurat üzerine Mevlana Celaleddin’i Rumi’yi yetiştirmek üzere 1231 yılında Konya’ya gitmiştir. Bir yıl Mevlana Hazretleri ile kaldıktan sonra, zahiri ilimlerde ilerlemek için Mevlana Hazretleri Halep ve Şam’a, Seyyid Burhaneddin Hazretleri ise Kayseri’ye gelmiştir. Halep ve Şam dönüşü Mevlana Hazretleri Kayseri’ye gelmiş ve bir müddet burada kaldıktan sonra, Seyyid Burhaneddin Hazreleri ile birlikte tekrar Konya’ya gitmişlerdir. İlk gelişinden itibaren tam 9 yıl Hazreti Mevlana’yı irşad eden Seyyid Burhaneddin Hazretleri 1240 yılında çok sevdiği Kayseri’ye gelmiş 1244 yılı bir güz mevsiminde fani hayata gözlerini yummuştur.

   

b. Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Kabri Şerifleri

    Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesi Kayseri şehir merkezine çok yakın mesafede olup halk tarafından sıkça ziyaret edilen, daha birçok evliya ve ulamanın da medfun bulunduğu Seyyid Burhaneddin Kabristanlığındadır.

Türbe Sultan II. Abdülhamit Hamit Han Hazretleri (Radiyallahü Anh) tarafından hicri 25 Recep 1312, miladi 24 Aralık 1894 tarihli emri ile yaptırılmış ve bizzat padişah tarafından bir avize hediye edilmiştir. Sultan Abdülhamit tarafından verilen bu emrin bir nüshası halen türbe-i şerifin iç kısmında kabri şerifin solundaki duvarda asılıdır.

 

2. Mahmud Efendi Hazretleri’nin Hocası Tesbihçizade Ahmet Efendi

İstanbul Pendik’te hizmetlerine başlayan ve başka şubesi bulunmayan Himaye Derneği ve Kayserili bazı ihvanımız tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılan Tesbihçizade Ahmet Efendinin kabri Seyyid Burhaneddin Kabristanlığın da bulunmaktadır.

Mahmud Efendi Hazretleri Tesbihçizade Hacı Ahmed Efendi’den Farsça ve Arapça dersleri aldığı hepimizce malumdur. Lakin Tesbihçizade Ahmed Efendi hakkında geniş malumat ve menkibeleri ileriki yazılarımızda paylaşacağız.

 

    a.     Ziyaret esnasında yaşanan Mahmud Efendi Hazretlerinin müthiş kerameti!

Asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)’nun hocalığını yapmış bu büyük zatın kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile meşgul olurken 70 yaşlarında bir amcamızın ansızın yanımıza gelerek bizi tanıyormuşçasına;

–         “Sizi beyaz sakallı hoca efendi mi gönderdi?” sorusu üzerine taaccüp içerisinde kaldık. Tanışıp, İstanbul’dan geldiğimizi söyledikten sonra yaşlı amcamız;

–         “Ben bu kabre her sabah namazından sonra gelirim, her geldiğimde de nur yüzlü, yaşlı, kısa boylu, beyaz sakallı, beyaz sarıklı ve sizin gibi giyinen bir zat bu kabri ziyaret eder, bende duasını alırım. Lakin bu sabah ziyarete gelmedi, bende merak içerisinde belki gün boyunca bir vakitte uğrar veya birilerini gönderir diye hem duasını almak hem de acaba bir şey mi oldu diye tekrar geldim ki, siz buradasınız” demesi üzerine çok tesir altında kaldık. Zira yaşlı amcamızın tarif ettiği Mahmud Efendi Hazretlerinin eşkâli idi.

Bu hadise bize daha önce Şam-ı Şerif’te Halid-i Bağdadi Hazretlerinin kabrinde yaşadığımız buna benzer bir hadiseyi bize hatırlattı. Mahmud Efendi Hazretleri ile birlikte Şam-ı Şerif’te bulunan Halid-i Bağdadi Hazretlerini ziyaret esnasında, kabrin türbedarı gelip Mahmud Efendi Hazretlerinin duasını aldıktan sonra “birkaç haftadır gelmiyorsunuz merak ettim” demesi üzerine Hoca Efendiler “Mahmud Efendi senelerdir Suriye’ye gelmiyor, nasıl olur?” cevabı üzerine türbedar; “İşte bizzat bu zat, her hafta türbeye gelir dua ve Kur’an-ı Kerim ile meşgul olur, buna eminim” diye buyurması üzerine aynı duygulara gark olmuş idik.

(Kayseri ziyaretlerimiz ile alakalı hatıratımız  devam edecek)