Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Cinlerin İnsanlar Üzerindeki Belirtileri Nelerdir?

Cinlerin İnsanlar Üzerindeki Belirtileri Nelerdir?

Bu konuda doktorlarımız yani tıp öyle anlar öyle za­manlar olur ki bakarsınız oradan da ümitsiz ayrılırsınız. Bunları ayrıntılı yazmanın tek anlamı biz her ne olursa

ol­sun önce tıp sonra altenatif tıp olmalıdır diyoruz. Şimdi bu konuda anlatacaklarımı iyi okuyun çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi bu bio ener-jetik algılama veya (cinlerin) insanlar üzerindeki etkilerini sayacağız ve çoğu zaman in­sanımız acaba bende de bir şey varmı diye vesvese kuşku­ya kapılacaklardır.

Onun için aklı selim olalım. Bu konuda doktor Hamdi Kalyoncu´nun bir kitabında şöyle yazıyor; Bioenerjetik algılamalı veya halk tabiriyle cin çarpmış uğrama uğramış hastalarda sık rastlanan has­tanın, hastalanmadan önce inanan ibadet eden namaz kılan kuran okuyan veya okunurken saygıyla dinleyen dua eden ve ezana toparla­narak kulak veren kimseler bu tür hastalıklara yakalan­dıktan sonra ibadet edemez namaz kılamaz kuran okuya­maz yanında kuran okuyan kimseden rahatsızlık duyan ezandan sıkıntı duyan hatta ezan okunurken kulaklarını kapatıp pencereleri de örte­cek kadar ileri giden namaz veya boy abdesti almak için banyoya girdiğinde aşırı bir huzursuzluk hisseden ve bü­tün bunları kendilerine mu­sallat olduğunu ifade ettikleri varlıklara bağlayan o varlıkla­rın böylesi durumlarda ken­dilerine daha fazla hatta da­yanılmaz bir sıkıntı verdikleri gibi şikayetlerle geldiklerini belirtmektedir.

Dini metinlerde ki cinni şey­tanlarla ilgili olarak anlatılan arasındaki bu paralellik kut­sal metinlerin teyidi açısından önemli olduğu kadar bizim 5 duyumuzla algıladığımız so­mut görünür alem dışında bir başka alemin varlığı ihtimali­ni akla getiriyor. Bu konuya biraz daha açıklama ve örnek vererek anlatmak istiyorum. Şöyle ki:

Bu konuda yaptığımız araştırmalarda önce bir doktora sorduk, bunlar nasıl bir şey ve siz bu konuda ne dersiniz . Doktorun söylediği onlar birer mikrop olabilir veya hasta öyle algılaya­bilir biraz daha ayrıntılı anlattıktan sonra şunu söyledi, ben alanımla ilgilenirim evet yani bu önemli bazen onlarda işin içinden çıkamaz hale gelebilir çünkü olanlar elle tutulmayıp gözle gö­rülmeyince böyle olur.

Evet konumuza döne­lim hasta bu konularda neler hisseder:

1- Bazen kendi kendine güler.

2- Bazen de ağlar.

3- Bazen ezan sesi duyduğunda bağırır ve ku­laklarını tıkar.

4- Duvarlarda resim veya kişiler görürü.

5- Kulağına sesler gelir.

6- Kuran okuyamaz veya dinleyemez.

7- Doktorlardan ve hocalardan kaçar.

8- Evliyse eşinden kaçar veya zinaya tevessül eder.

9- Kuranı inkar edici her şeyi savunur.

10-Ağzından değişik sesler yani kalın çatallı sesler çıkartır.

11-Banyoda aynada kendi resmine bakamaz.

12-Tuvalette birileriyle konuşur.

13-Gece veya gündüz hayvanlar görüp bazen de ağlayarak bayılır.

Bunun gibi değişik örnekleri vardır.

Şimdi bunları okuyan kişiler çok akılı olmalı aklı selim olmalı hemen tamam bunlar bende var ben hemen bir hocaya gideyim dememe­li ve eğer gerçekten böyle rahatsızlıkları varsa önce doktora gitmeli ve önceki yazımızda yaz­dığımız korunacak duaları okumalı zaten bun­ları doktor dinlerse tıp dalında kimine şizofreni veya obsesif veya kendi dallarıyla bir hastalık adı veririler.

Eğer bilgili ise ve gerçekten doktorluk bir vaka ise onların tedavilerine cevap verir ama eğer değilse onlarda elbette bazı yöntemler kulla­nırlar. Çünkü ben araştırdım kuran şifadır ta­mam ama Lokman süresi de bize doktorların ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bunu açıkça yine söylüyorum Allah cc insanı yaratır ona zeka akıl verir okur doktor olur ve Allah cc o insana bir hasta yaratır ve ona doktor Allanın izniyle şifa verir.

Oysa hastayı da Allah cc yarattı ve şifayı da Allah ona doktor kanalıyla verdi. Onun için bu işi çok iyi bilen çok iyi doktorlar ve alternatif tıpçılar ve gerçekten iyi hocalar veya bionerjiciler var aklı selim olalım ve bunları seçelim.

Bu konuda araştırmalarımızdan ve yaşadıkla­rımızdan birkaç misal vereyim.

Bir gün bir arkadaşımız hastalandı ve bir şeyler gördüğünü gece kalbinin sıkıştığını ve yatağına bir kişinin gelip yattığını anlattı. Bir hocaya gitti döndüğünde sordum hoca ne söyledine tavsiyelerde bulundu diye. Duyduklarıma inanama­dım öyle ki duymam aslında tecrübelerimiz artırdı ve dinledim hoca şunu söylemiş:

1- Akşamları 7 adet sağ ve sol tırnaklarından kes onları bala koy ve 7 gün birer tane ye.

2- Yeni vefat etmiş bir ölünün mezarından top­rak al yastğının altına koy.

3- İdrarından 7 damla al 7 camiden de su al karıştır evinin etrafına dök.

Ben duramadım o hocaya gittim şunu sordum bunların islamdaki yeri ne tıptaki yeri ne neye dayanarak bunları söylüyorsun dedim çünkü Allanın necis saydığı şeylerden fayda olmaz dinlerde yeri yok tıpı bilemem ama araştırdığım kadarıyla tıpta da yeri yok.

Bana verdiği cevap: Cinlerim söyledi.

Bu arada bir kişi onunla münakaşa ediyordu sordum nedir?

Adama çocuğum uykuda bayılıyor sol tarafa kasılıyor ağzından köpük geliyor ve o anda al­tını ıslatıyor bizi de duymuyor. Sordum nöroloji ne dedi: emar ve bulgularda sara yani epilepsi teşhisi koydular tepakin diye ilaç verdi bayılmaları 6 ay kesildi. Bana bu hocayı biri tavsiye etti bende geldim bana çocuğumun ila­cını kes dedi 3 gün sonra bir şey kalmaz bu iş hocalık dedi ve ben ilacını kestikten son­ra çocuğum saatte bir bayıl­maya başladı şimdi çapa da yatıyor, işte işin ehli olması doktorluk ise hocalık deyip insanları kandırırsa ona da Allah Celle Celâluhu bir azap hazırlar üstelik adı hoca ismi­ne yazık

Yine yaşadığım bir olayı anlatayım: Bundan 10 sene önce bir kadın evinde 3 kişi olduğunu onlarla yaşadığını ve her gece ona eziyet ettik­lerini ilişkiye girdiklerini söyle­di.

O kadını 10 sene sonra gör­düm sordum hiçbir şey düzel­medi ve toplam 18 çeşit ilaç kullandığını söyledi ve kilosu bir hayli arttı yürüyemez hale geldi. Onu çok sevdiğimiz bir zatla görüştürdüm ben­de bildiğim birkaç tavsiyede bulundum o kadın düzeldi. O görüntüler kayboldu, bit­kisel çaylar önerdim, Allah Celle Celâluhu şifasını verdi.

Konumuzu fazla dağıtma­dan toparlarsak bu haller in­sanlarda var diye herkes has­ta olmaz, vesveseye kapılma­yın ama aklı selim olmaktan da vazgeçmeyin. Bu belirtiler yorgunluktan sinirsel ve çe­şitli bazı sebeplerden olabi­lir. Mesela adamın biri bana Fransa dan telefon etti şunu söyledi ben namaz kılıyorum namaz kılarken önüme bir maymun kıllarıyla oynar şekilde görüyordum. Burada bir kiliseye gittim papaz beni tütsüledi bana: isa nın havarilerinden birini çağırdım ko­nuştum bir daha sana zarar vermeyecekler ini söylediler, ama senden bir talepleri var sormuş nedir? 101 tane çeyrek altın üzerine ben incil­den davetiye kurup gece isanın havarileri bunları alacak göğe çıkaracak 3 gün sonra bu altınlar kendiliğinden eve gelecek dedi.

Adam çeyrek altınları pa­paza vermiş , 3 gün sonra adam papaza sormuş altın­lar gelmedi papazın verdiği cevap sen günah işlemişsin onları havariler senin adına hayır işlerinde kullanmış gü­nahlarından arınasın diye …

İşte bütün dinlerde maale­sef bu istismar var. Dinimize bakarak eğer islamı yaşıyor­sak insanlar zaten günlük ibadetlerinde muavvizeteyn-leri okuyor ve Allaha cc tüm kötülüklerden sığınıyorsa Al­lah cc ona muhakkak şifa ve­rir, Onun ganimeti boldur.

Söylemeden geçemiyorum bir gün bir araştırma yapmak üzere Kastamonu ya gittim. Kadının biri bir at nalı çakan nalbanta gitmiş orada ona bu adama bütün ağrıları dindiriyor demişler ve kadı­nın dişi ağrıyor, sordum ne yapacaksın? nalbant kuran­da bulunan (cim) harfini bir kağıdın üzerine yazmış ve nallara çakılan çivilerden üze­rine çakmış. Bunu eve götür duvara çivile demiş dişinin ağrısı kesilecek. Çıkarken kadına şunu sordum abla ağzı­na bakabilirmiyim, baktım ki diş falan kalmamış çürümüş simsiyah olmuş. Sabah kadını aradım abla ne oldu dişinin ağrısı diye. Kocasının dediği­ni aynen söylüyorum; Evdeki atın nalının çivisi eksikti onu çaktım karımı da gece dişçi­ye götürdüm dişini çektirdim çok şükür rahatladı. Bunun için yine söylüyorum Allah Celle Celâluhu bizi aklı selim olmaktan alıkoymasın. Neti­ce de toparlayacak olursak enerjiler cinler vs. insanlara musallat olabilirler bizde hem Allanın Celle Celâluhu ipine sarılarak hem de doktorun kapısını zorlayarak şifamızı arayacağız.

Bu yazımızda sadece belirti­lerden bahsettik, unutmadı­ğımız bir şey var ki bunların etkileri olan bir de sihir büyü var.

Biz bu konuda gelecek yazı­mızda sihir büyü nedir, belir­tileri nelerdir, gerçekten sihir büyü var mıdır, dinlerde sihir büyünün konumu ve korun­ma yollarını yazacağız.

Allanın Celle Celâluhu şifası rahmeti bereketi selamı üze­rinize olsun…

Saygılarımla.

S. Memişoğlu

Etiketler:, , , , ,