Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Kültür - Tarih


Ahıska’lı Ali Haydar Efendi ve Sultan II. Abdulhamid Han

Ahıska’lı Ali Haydar Efendi ve Sultan II. Abdulhamid Han
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerinin mürşidi, 4 mezheb müftüsü, Padişahların Huzur Hocalığını yapmış, Fatih dersiamlarından Ahıska’lı  Ali HaydarEfendi Hazretleri anlatıyor; (kaddesallahu esrârahum)“Sultan II. Abdülhamid’i din düşmanları, bize bile kötü tanıttılar, sonra anladık ki kerametleri olan büyük bir veli imiş. Osmanlı, İslam’a çok büyük hizmetlerde bulundu. Hele Sultan II. Abdülhamid olmasa Ehl-i Sünnet eserleri ortadan kalkmaya mahkum olurdu. Onun gayreti, siyaseti ve himmeti sayesinde ileri ki nesillere sahih kaynaklar ulaşabildi. Bir keresinde beni huzuruna kabul etti. Sultanlar perde arkasından konuşurlardı. Beni kendisine çok yaklaştırdı, birden perdeyi kaldırınca burun buruna geldik. O zaman bana:- “Ali Haydar Efendi ! Etrafımda senin gibi taviz vermeyen âlimler olsaydı bu Devlet-i Aliyye bu hale gelmezdi” dedi. Allahu Teala ona yüksek dereceler ihsan eylesin”.

Etiketler:, , , ,