Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Kültür - Tarih


Sultan II. Abdülhamid Han’ın Kuran Meallerine Karşı Tepkisi!

ham

Sultan II. Abdülhamid Beylerbeyi Sarayın’da ikamet ettirildiği dönemde bir gazetede Kuran meali (tercümesi) çıkarılacağına dair bir haber okur. Hadisenin geri kalan kısmını hususi doktoru Atıf Hüseyin Efendi şöyle nakleder;

Ve gazetede gördüğü bir havadise intikal etti. “Tercüman’da bir makale gördüm.. Kur’an-ı azimüşşan tercümesinden bahsediyor.. Tercüme nasıl olur?.. Bu kadar tefsirleri var.. Tercümeye ne hacet!.. Hem de tercüme caiz değildir… Mesela Elif-Lam-Mim.. Nasıl tercüme edilecek?.. Kabil mi? Ayetteki meâni tercüme edilemez. Harfiyen tercüme edilse mana kaybolur. Her ayet kendisinden evvel nazil olmuş bir ayeti izah eder.. ima eder.. Bence böyle şeylere teşebbüs iyi değildir!”*

*Onuncu Defter/Sayfa 152

Etiketler:, , , , , , ,