Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Etikete Göre Arşiv

Makaleler: Osmanlıca

Millî Yazımız Osmanlıcadır

Tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda Türk lisanı ondan fazla alfabe ile yazılmıştır. Türkler İslam ile şereflendikten sonra Kur’an yazısını kabul etmişler ve bu yazıyı bin yıldan fazla kullanmışlardır.
1928’de Latin yazısına geçilmesi ve bin yıllık yazının yasaklanması …

İsmet Garibullah Hazretlerinin Risale-i Kudsiyye İsimli Eserinin Yazma Nüshası

Mahmud Efendi Hazretlerinin mürşidi Ali Haydar Efendi Hazretlerinin mürşidi Ali Rıza El-Bezzaz Hazretlerinin mürşidi Halil Nurullah Zağravi

Harf İnkılabı ve Mustafa Kemal / Kadir Mısıroğlu (Video)

Tarih Üstadı Kadir Mısıroğlu’nın 17 Kasım 2012 tarihinde yaptığı konferansından;  harf inkılabı, Latin harflerine geçiş süreci ve Mustafa Kemal’in bu süreçte

İstanbulluların Özellikleri ve Kültürü / Mehmet Şevket Eygi (Video)

İstanbulluların Özellikleri ve Kültürü / Mehmet Şevket Eygi (Video)

Mehmet Şevket Eygi, eski İstanbul’u, İstanbul’daki kültürü ve İstanbulluların özelliklerini anlatıyor. Konuşma sırasında Osmanlı Türkçesi bilmenin ehemmiyeti ve

Boykot

Boykot

İslam yazısının ilğası ve güzel Türkçe’mizdeki tahribât büyük ve azametli İmparatorluğumuzun mübarek ecdad kanlarıyla yoğrulmuş,