Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Bir Müslüman Toplum Nasıl Batar?

Bir Müslüman Toplum Nasıl Batar?

Müslüman toplumların batışının, çöküşünün, yıkımının sebepleri:

1. Beş vakit namazı terk ederler ve şehvetlerine uyarlar.

2. Tevhide, tenzihe aykırı bid’at inançlara saplanırlar.

3. Birlik ve beraberlik halinde olmazlar.

4. Başlarına bir İmam seçip ona biat ve itaat etmezler.

5. Tek bir Ümmet olmazlar, bir yığın sürüye ayrılırlar.

6. Âhireti unutur, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırlar.

7. Riba alır verirler, riba büyük günahına batarlar.

8. Bina ve zina çoğalır.

9. Kur’ana inanır görünürler ama işlerini Kur’an ahkamına ve ahlakına göre görmezler.

10. Peygambere (Salat ve selam olsun ona) iman ettik derler ama onun sünnetine, buyruklarına, öğütlerine, uyarılarına kulak asmazlar.

11. Lükse, israfa, sefahate kapılırlar.

12. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmazlar.

13. Kendilerini kurtaracak kadar ilmihallerini öğrenmezler.

14. Kafirleri öylesine taklit ederler ki, onlar sıçan deliğine girseler, mukallit Müslümanlar da peşlerinden girer.

15. Sabah namazı vakitlerinde leşler gibi uyurlar.

16. Kendilerini kurtaracak uyarıları dinlemezler.

17. Cuma ezanı okununca işleri ve ticareti bırakıp Allahı zikr etmeye seğirtmezler. Cuma namazı kılınırken işyerleri, ticarethaneleri açık, sokaklar,çarşılar pazarlar,nakil vasıtaları Müslümanla dolu olur.

18. Kadınlarının ve yetişkin kızlarının haysiyetlerini, iffet ve şereflerini İslamî ölçülere göre korumazlar.

19. Zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata göre doğru dürüst, verip sarf etmezler.

20. Hizipçilik, fırkacılık, cemaatçilik, tarikatçilik yaparlar, iman kardeşlerini sevmezler, birbirlerinin gıybetini ederler.

21. Başlarındaki Hocalarını, Hoca efendilerini, Hazret-i Muhteremleri, Gavsları erbab haline getirip gizli şirke düşerler.

22. Zalimlere ve fâsıklara yağcılık, yalakalık, dalkavukluk yaparlar.

23. Rantçılık, avantacılık, malı götürme, soygun, talan, haram yeme yaygın ve yoğun hale gelir.

24. İhlasın ve doğruluğun ancak adı kalır.

25. Allahın kendilerine ihsan ve nasip ettiği nimetleri muhtaç din kardeşleriyle paylaşmazlar, egoistçe kendileri için harcarlar.

26. Dış ve iç düşmanlarına karşı tedbirli ve hazırlıklı olmazlar, gaflet içinde yan gelip yatarlar.

27. Nefslerini, büyük cihad yaparak terbiye etmezler ve dizginlemezler, onların her isteğini yerine getirirler.

28. Kötü bir İslam toplumunda para, zenginlik, mal ana değer haline gelir.

29. Zengin tabaka fakir tabakaya acımaz.

30. O kadar cahilleşirler ki, atalarının mezar taşlarını okuyamazlar.

31. Çocuklarını İslam mekteplerinde, İslam eğitim sistemi ile okutup terbiye etmezler.

32. Dinî hizmet ve faaliyetler geçim ve zengin olma vasıtası haline gelir.

33. Tokların açlardan haberi olmaz.

34. İslam düşmanı kafirlerle sıkı ve samimî işbirliği ve dostluk yaparlar.

35. Şeriatın tahkir edilmesine seyirci kalırlar.

36. Kendi şeyh ve hocalarına saldırılınca küplere binip ateş kesilirler ama Peygambere (Salat ve selam olsun ona) hakaret edilince fazla tepki göstermezler.

Etiketler:, ,