Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Boykot Kelimeler


Boykot

Boykot

İslam yazısının ilğası ve güzel Türkçe’mizdeki tahribât büyük ve azametli İmparatorluğumuzun mübarek ecdad kanlarıyla yoğrulmuş, yirmi milyon kilometrekareden ziyade olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felakettir.

Belki üzerinde lâyıkı ile durup düşünemediğimiz için bugüne kadar “İslâmcı olmak” ile “uydurma kelimeleri kullanmak” arasında ki tezadı kavrayamamış olabilirsiniz! Lakin unutmayalım ki, hatadan dönemek bir fazilettir.

Binaenaleyh bir has bahçedeki ayrık otlarını atıklar gibi lisanına takılmış olan uydurma kelimeleri hafızandan silinceye kadar Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin’de üzerinde çok hassas olduğu bu meseleye gayret etmek elzemdir…

Mutad bir şekilde boykot kelimeleri asılları ile birlikte yayınlayacağız.

Muvaffakıyet Allah’tan dır…

Etiketler:, , , ,