Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Reddiyeler


Yersiz Ramazan Klasikleri Nasıl İcra Edilir?

Yersiz Ramazan Klasikleri Nasıl İcra Edilir?

1. Ramazan pidelerinin pişkin, bol susamlı ve çörekotlu olmalarına büyük itina gösterilecektir.

2. Camilere gerekenden fazla klima cihazı konulacak ve bilhassa teravih namazlarında mabette serin rüzgarlar estirilecektir, zayıf ve nahif bünyeliler hasta edilecektir.

3. Hoparlörler sonuna kadar açılarak ezanların güzel okunması, namazların huzur ve huşu’ içinde kılınması engellenecektir.

4. Sabahları ve geceleri camiler gerekenden fazla aydınlatılacak, huzur bozucu çiğ ışıklarla nurlandırılacaktır.

5. Bir kısım Müslümanlar camilerde teravih namazı kılarken, Feshane ve diğer mekanlarda kadın erkek karışık Ramazan şenlikleri, etkinlikleri, eğlenceleri yapılacak, gaflet içindeki halk coşturulacak, neş’elere gark edilecek, göklere rengarenk kuyruklu maytaplar atılacaktır.

6. İçkili, domuz pirzolalı, beyaz şaraplı lüferli, fısk u fücurlu, mankenli beş yıldızlı mekanlarda; muhteşem, şaşaalı, debdebeli, mutantan, gösterişli iftar ziyafetleri tertiplenecek, bunların bazısına Rum Patriği, Ermeni Patriği, Katolik Monsenyörü, Protestan Pastörleri, Yahudi hahamları davet edilecek, neş’e ve muhabbet gırla gidecektir. (Bahaîleri niçin çağırmıyorlar acaba?)

7. Büyük camilerin yanlarında kurulmuş olan dinî kitap fuarlarında geceleyin harıl harıl kitap satılırken, yakındaki camide de teravih namazı kılınacaktır.

8. Zekat toplamaya hakkı olmayan birtakım dernekler, cemaatler, vakıflar, kuruluşlar fıkha ve Şeriata aykırı olarak bol bol zekat toplayacaktır.

9. İftar çadırları kurulacak ve her akşam kapılarına büyük yazılarla “Ey ahalî… Bugünkü iftarı Zengin oğlu Zengin, Hacı Abdülgani Pekzengin bey vermektedir” levhaları asılacaktır.

10. Ramazan boyunca camilerdeki cemaat biraz artacak, bayramdan sonra yine eski tas eski hamam azalacaktır.

11. Hali vakti yerinde Müslümanlar evlerinde veya restoranlarda Kur’ana ve Sünnete aykırı lüks, israflı, sefahatli, gösterişli iftar ziyafetleri verecekler, bunlara bir tek fakiri bile çağırmayacaklar, haddinden fazla (yedi mideyle) yiyeceklerdir.

12. Ramazan’da suçlar biraz azalacak, bayramdan sonra tekrar patlayacaktır.

13. Bu Ramazan da, eski Ramazanlarda olduğu gibi ülke çapında en az bir milyon Mushaf-ı Şerif satılacak, bol bol Kur’an tilavet edilecek, camilerde hafızlar mukabele okuyacaklar ama Kur’anın emir ve yasaklarına uyulmayacaktır.

14. İslam düşmanı dinsiz gazetelerin bazısı Ramazan münasebetiyle açık saldırıları durduracak, hattâ bir kısmı dinî kitaplar hediye edecektir. Bayramdan sonra saldırılar tekrar başlayacaktır.

15. Halkın bir kısmı oruç tutarken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde alenen oruç yenecek, her türlü fısk ve fücur küstahça işlenecektir.

16. Erzurum ve diğer bazı dindar şehirlerde mahalle baskısı yüzünden açıkta yenilip içilmeyecek, bu hal agresif dinsizleri çileden çıkartacaktır.

17. Kudüs hurması adıyla lüks ve pahalı İsrail hurmaları satılacak, nice Müslüman bu hurmalarla oruçlarını açacaktır.

18. Reformcu bazı ilahiyatçılar İslam’da teravih namazı yoktur diye ter ter tepinecektir.

19. Geçen sene bir yatsı-teravih namazında Ankara Hacı Bayram Camii’nin içine erkekler sokulmamış, mâbet, bir kısmı dışarıdan otobüs ve minibüslerle taşınmış kadınlarla doldurulmuştu. Bu sene de böyle bir bid’at sergilenecek midir?

20. Ramazan boyunca camilerde vaazlar verilecektir ama bunların yüzde kaçı gençliği ve okumuş kesimi cezb edebilecektir?

21. Evvelki Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazan’da da Müslüman halkı uyaracak, aydınlatacak, bilgilendirecek, müjdeleyecek çeşitli konularda milyonlarca adet basılmış faydalı broşürler dağıtılmayacaktır.

22. Bütün Müslümanlar kardeştir konusunda basma kalıp konuşmalar yapılacak, yazılar kaleme alınacaktır ama Müslümanlar yine birbirinden kopuk irili ufaklı bin kadar cemaate, hizbe, fırkaya ayrılmış olarak kalacaktır.

23. Müslümanlar bu Ramazan’ı da başlarında kendisine itaat ve biat edilmiş bir İmam-ı Kebir bulunmadan geçireceklerdir. (Hadîs: “Zamanındaki İmam’a biat etmeden ölen kimse sanki cahiliye ölümü ile ölmüş olur.”)

24. Suriye’de, Arakan’da, çeşitli ülkelerde Müslümanlar öldürülürken, işkence altında yaşarken, ezilirken, kan kusarken, açlıkla pençeleşirken, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, sivil halk vahşice boğazlanırken Türkiye Müslümanlarının büyük kısmı keyfine bakacaktır.

Mehmet Şevket Eygi

Etiketler:,