Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Âsâyiş Ber KEMÂL

Âsâyiş Ber KEMÂL

Bir ülkede, bir halkta, bir devlette şu aşağıda sayacağım değerler ya hiç yoksa, yahut yeterli miktarda mevcut değilse ne olur? Önce bu değerleri sıralayalım:

1. Ahlak ve karakter terbiyesi… Yeni nesillere aile ocağında, okulda, toplum hayatında, çalışma mekanlarında, sokakta, medyada ahlak ve karakter terbiyesi verilebiliyor mu?

2. Genelleşmiş olan eğitimde millî kültür ve genel kültür verilebiliyor mu?

3. Liselerde ve üniversitelerde okuyan milyonlarca gence yazılı ve edebî Türkçe öğretilebiliyor mu? Yeni nesiller 1928’den önce yazılmış ve basılmış Türkçe metinleri okuyabiliyor mu?

4. Adalet, insaf, doğruluk dürüstlük, iffet, namus, fazilet, mürüvvet kavram ve değerleri beyinlerde, zihinlerde, gönüllerde köklü bir yere sahip midir?

5. Lise mezunları mantık bilgi ve kültürüne sahip midir?

6. Estetik ve sanat terbiyesi verilebiliyor mu? İnsanlar çirkinliklerden rahatsız oluyor mu?

7. Ülkede toplumsal barış var mıdır?

8. Çeşitlilikler ve “ötekiler” arasında uzlaşı/mutabakat var mıdır?

Evet bir ülkede, bir devlette, bir halkta bu değerler yoksa veya çok az ve yetersiz miktarda ise, orada neler olur? Bir de bu olacaklara bakalım:

1. Toplum sağlıklı ve dengeli olmaz.

2. Fitne ve fesadın ardı arkası kesilmez.

3. Vatandaşların bir kısmı birbirinin meleği değil, kurdu olur.

4. Bina ve zina çoğalır.

5. Dev adliye binalarında hizmet gören hakimler ve savcılar ordusu milyonlarca dava dosyasına bakmaya yetişemez.

6. Cezaevleri hep dopdolu olur.

7. Hırsızlığın, haram yemenin her türlüsü yaygınlaşır.

8. İffet, namus ve utanma kavramı ve değeri zayıfladığı için şehvetler galeyana gelir; gizlenmesi gereken ayıplar ve günahlar sokaklara, meydanlara, Kültür Parklara, feribotlara iner, medya müstehcenlik bataklıklarına yuvarlanır, Kürtaj ve bekaret tamiri yaygınlaşır.

9. Memleketin zenginlikleri soyguncular, rantçılar, hortumcular tarafından talan edilir.

10. Azınlıkta kalan namuslu vatandaşlar bunca pisliğe isyan ederken; soygun ve ranttan pay alamayanlar feryat eder.

11. Müslüman kesim de ahlakını ve kendisini ayakta tutacak dinî değerlerini yitirdiği için Adana’da aç kalan yoksul, perişan, zavallı 26 yaşındaki anneye kimse birkaç yüz lira zekat vermez ve kadıncağız intihar eder.

12. Ahlaksızlık ve beyinsizlik yüzünden ülke bir Tımarhâne-i Kübraya döner.

Türkiye’yi İslam ve onun değerleri ayakta tutuyor, birliğini sağlıyordu.

İslam’ı sarstılar, değerlerini yürürlükten kaldırdılar, onların yerine:

1. Uyduruk bir resmî ideoloji koydular.

2. Batı medeniyetinin ve AB’nin norm ve ölçülerini aldılar.

3. “Kahr olsun Şeriat!” diye haykıran Moiz Kohen Tekin Alp’in milliyetçiliğini benimsediler.

Sonunda, şu 2012 yılında karşımıza felaket bir manzara çıktı.

Yükselin biraz ve Türkiye’ye yukarıdan kuşbakışıyla bakınız.

Gazetelere bakınız… Tv’lere bakınız… Sokaklara, meydanlara, otobüslere, parklara, feribotlara, bilhassa “Kültür parklarına” bakınız.

Aman kaçırmayınız, bahar ve yaz aylarında Kültür Parklar bir alemdir.

Bursa Emniyet Müdürü beyefendi ne demişti:

Geceleri teftişe çıkıyorum, Kültür Park’ta her çalının dibinde sevişen bir çift… Kanunlar müsait olmadığı için bir şey yapamıyoruz…

Mübarek Ramazan yaklaşıyor… Yine Ramazan şenlikleri yapılacak. Aman ne şenlikler… Evlere şenlik…

Kürtaj bayağı bir sektör olmuş.

Bekaret tamiratı işi çok gelişmiş.

Garp cephesinde sükûnet hüküm-ferma, âsâyiş ber-kemal.

Kemal Kemal Kemal…

M. Ş. Eygi

Anlayana…