Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Medresetül Mahmudiyye Müessisi ile Mülakat

Medresetül Mahmudiyye Müessisi ile Mülakat

İlk Mülakatımızı Medreset-ül Mahmudiyye isimli sayfamızın müessisi (kurucusu)  ile gerçekleştirdik. Bu hizmet sayfamız hakkında geçen bu mülakatımızı keyif ile okuyacağınızı ve bu sayede sayfamızdan daha müstefit olacağınızı temenni ederiz…

Medreset-ül Mahmudiyye Araştırma ekibi: Evvela Selamün Aleyküm, ilk mülakatımızı sizinle icra etme talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler…

Müessis: Ve Aleykümüs Selam, rica ederim. Talebinizi memnuniyetle kabul ettim. Başlangıç olarak bu hizmete bizleri muvaffak kılan Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bu hizmet sayfamızın bütün insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını, yol gösterici ve aydınlatıcı olmasını Rabbim’den niyaz ederim.

Medreset-ül Mahmudiyye Araştırma ekibi: Sayfanın muhteviyatı hakkında ziyaretçilere istifadesini arttıracak malumat verebilir misiniz?

Müessis: Evvela sayfamızda ki başlıklardan bahsedeyim;

Sayfamızın “Sual- Cevap” kısmında; Sayfa ziyaretçilerimiz üyelik ihtiyacı olmaksızın sayfamızın “Soru Sor” kısmından; Fıkhi, İtikadi, güncel, tarihi ve bunlara müşabih meseleler hakkında akıl ve kalplerinde oluşan suallere Ehli Sünnet ve’l Cemaat çizgisinde tatmin edici cevaplar verilecek.

Alınan sualler mütehassıs fetva ekibimiz tarafından, muteber eserlerden nakil usulü üzere veya fetva vermeyi icap ettiren meseleler hakkında Ehli Sünnet uleması ile istişare etmek sureti ile fetva vererek cevaplandırılacaktır. Daha sonra en kısa zaman da sayfamızda Sual ile birlikte neşredilecektir. Böylelikle bu sual ve cevaplar sayfamızda bir arşiv mahiyetinde cem edilerek, gelecek nesillere de “Ehli Sünnet Fetva arşivi” olarak miras kalacaktır. Hakeza bu sayede yapılan büyük hayra hem sual soran ziyaretçilerimiz ve hem de sayfa yönetim ekibimiz ortak olacaktır.

Hususi (özel) sualler ise mail adreslerine iletmek sureti ile cevaplanacaktır.

“Makaleler” kısmında ise; Merak edilen güncel, dini, tarihi ve bunlara müşabih meseleler hakkında kıymetli kalemlerden makaleler sunacağız. Teminat veriyorum ki, soluksuz ve sabır ile takip edilecek yazılara ve yorumlara yer verilecek…

“Reddiyeler” kısmında ise; Malumunuzdur ki günümüzde Ehli Sünnet ve’l Cemaat itikatına ve amellerine yapılan taarruz, tahrip ve tahrif çalışmaları meydandadır. Binaenaleyh Ehli Sünnet itikadına ve ulemanın içtihadına zıt olan düşünceyi ve öğretileri çürütmek için yazdığımız yazılarımızı neşredeceğiz.

“Unutulmuş Sünnetler” kısmında ise; Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in;

“من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد”

“Her kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime temessük ederse (yapışırsa) ona yüz şehit ecri (sevabı) vardır” müjdesinden ilham alarak bu muazzam ecre hepimizin nail olabilmesi için unutulmuş ve terk edilmiş sünnetleri teker teker teferruat ve yol göstererek izah etmeye gayret edeceğiz.

“Boykot” kelimeler kısmında ise; İslam yazısının ilğası ve güzel Türkçe’mizdeki tahribât büyük ve azametli İmparatorluğumuzun mübarek ecdad kanlarıyla yoğrulmuş, yirmi milyon kilometrekareden ziyade olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felakettir. Bu felakette kanayan yaramıza merhem olmak, bir nebze yaralarımızı sarmak ve torunlarımızın “Hayat” kelimesini dahi lügatlerden arama ihtiyacı duyacak bir hale gelmeden bu uydurma kelimeleri hafızalardan silinceye kadar bu kısımda; Bu mevzunun ehemmiyetini izah eden makaleler ve teker teker lisanımıza dahil edilmiş olan uydurma kelimelerin hakiki Türkçe’miz de olan karşılığı zikredip ve bu kelimelerin istimaline teşvik edeceğiz.

“Haftanın Sohbeti” kısmında ise; Dünyaca meşhur Ehli Sünnet ulemasından muhtelif Hoca Efendilerin sizin için seçtiğimiz ve manevi hastalıklarımıza deva olacak mahiyette olan vaaz-u nasihatlerini neşredip, ziyaretçilerimizin istifadesine arz edeceğiz.

“Aylık mülakat” (röportaj) kısmında ise; Medreset-ül Mahmudiyye araştırma ekibi tarafından her ay İslam davasına gönül vermiş, ilminden, tecrübelerinden ve menkıbelerinden müstefid olunacağını umduğumuz Hocalarımızla siz ziyaretçilerimizi bu hizmet sayfamızda buluşturmak üzere bu sohbetimizin kıvamında mülakatlar neşredeceğiz.

Ve minellâhittevfîk (Muvaffakiyet Allah-u Tealâ’dandır)

Medreset-ül Mahmudiyye Araştırma ekibi: Maşaallah, Mevla Teala bu hizmet yolunda muvaffakiyetler ihsan eyleyip, gayretinizi arttırsın. Peki ileriye yönelik çalışmalarınızın bazılarından bahsedermisiniz?

Müessis: Şuan üzerinde çalıştığımız bir “Sohbet Takvimi” çalışmamız var. Dünya’nın her yerinde Ehli Sünnet hocalarımızın sohbet ettikleri cami, vakıf ve derneklerin adreslerini, tarih ve saatlerini gösteren bir takvim oluşturma çabası içerisindeyiz. Böylelikle İmam-ı Şahı Nakşibendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)’nun “Tarikatımız Sohbetten İbarettir” buyurduğu üzere, bu rüknü azam olan sohbetler hakkında malumat vererek, ziyaretçilerimizin bu mukaddes meclislerden de istifade etmesini sağlayacağız.

Medreset-ül Mahmudiyye Araştırma ekibi: Bu hizmette dünya da bir ilk olacak ayrıca yine dünya üzerinde ilk bir tatbikat başlattınız; “Cuma Vakti Kapalı Site” bu tatbikatınız hakkında malumat verebilir misiniz? “Cuma Vakti Kapalı Site” nedir?

Müessis: “Cuma Vakti Kapalı Site” hakkında teferruatlı malumat vermek sureti ile bir makalemiz mevcut, oradan bu tatbikatımız hakkında teferruatlı malumat elde edebilirsiniz. İcazen şöyle izah edeyim; Kahır ekserisi Müslüman olan memleketimiz de halen ayet ile haram edilmiş olamasına rağmen Cuma vakti alış verişe ara verilmeyen ticarethaneler mevcut olduğunu üzülerek şahit olmaktayız. Biz ise bir web sitesi olarak Cuma vakti yayınımızı durdurarak bu meseleye dikkat çekip, öncü olmak niyeti ile bu tatbikatımız dünyada bir ilk olmak üzere sayfamızın mütehassıs teknik ekibi tarafından geliştirildi. Umudumuz bu öncülüğümüz ile beraber bu mesele hakkında daha haris olmamızdır.

Medreset-ül Mahmudiyye Araştırma ekibi: Bu tatbikatınızı bilahare tebrik ediyoruz. Bize vakit ayırarak, bu keyifli sohbeti bizler ile paylaştığınız için şükranlarımızı arz eder, son olarak birkaç cümle alabilir miyiz?

Müessis: Rica ederek ben teşekkür ederim. İnşaallah bu hayrımız ile beraber bir çok kişinin hidayet ve istifadesine vesile olabilmemiz ve çalışmalarımızda muvaffak olabilmemiz için dua talep ederi.

Bir sonra ki mülakatın da çok değerli bir Alim ile gerçekleşeceği müjdesini vererek bitirmek istiyorum…