Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Borç ile Hacca Giden Kişinin Haccı Olur mu?

Borç ile Hacca Giden Kişinin Haccı Olur mu?

Sual;
Borç para alıp hacca gidip gelmiş olan bir fakir, daha sonra zengin olduğu takdirde, tekrar hacca gitmesi gerekir mi?

Cevap;
Böyle bir kimsenin tekrar hac yapması gerekmez. Çünkü borç alarak yaptığı hac geçerlidir ve bununla hac yükümlülüğü üzerinden düşmüştür.

Zira borç alarak hacca giden fakir kimse, aldığı bu borç ile hacca gidebilme imkanına kavuşmuş ve hac vazifesini yerine getirmiştir. Ailesinin imkanları ile hac yapan kişilerde böyledir.

Cenab-ı Hakk Şöyle buyurmaktadır:
“Ona bir yol bulabilenlerin, gücü yetenlerin Beyti hac ve ziyaret etmesi ALLAH Teâlâ’nın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”1

Dikkat edilirse, burada şart koşulan husus, yolculuk edebilme imkanı ve güç sahibi olabilmektir.

Bu ayet-i kerime, haccın “gücü yetenlere” farz olduğunu bildirmektedir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de, “gücü yetmeyi” azık ve binit ile izah etmiştir. Şöyle ki: Abdullah b. Ömer (R.A.) den rivayet edildiğine göre, bir adam Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize gelerek:
– Ya Resûlellah! Hac yapmayı farz kılan şey nedir? diye sordu. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
“Azık ve binit!” buyurdu.2

Kısacası hac için yol azığı ve nakil vasıtasına gücünün yetmesi şarttır. Kişi bu imkana sahipse, hacla yükümlü olur. Kendi malı olmayıp da borç alarak bu imkana kavuşan kimse de hac yapacak olursa, haccı sahih olur. Çünkü imkana sahip olma şartı yerine gelmiştir. Yani bu şartı yalnızca zengin olma şartı olarak anlamak doğru değildir.

Bununla birlikte kişi fakir olur da bir başkası bu imkanı ona teklif edecek olsa, kişi kabul etmek zorunda değildir. Hatta tellif eden kimse bunu başa kakmayacak biri olsa dahi, fakir kimse bu teklifi reddetmesiyle sorumlu olmaz.

dipnot

(1) Al-i İmran suresi:97
(2) Tirmizî, Hac:4, No: 813, 3/177; Dârekutnî, 2/215