Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Vahyin Geliş Şekilleri

<!--:tr-->Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Vahyin Geliş Şekilleri<!--:-->

Mevla Teala Hazretleri, Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e birçok şekilde vahyetti:
a) Sâdık rüya: Vahyin başlangıcı bu şekilde idi. Gördüğü rüya sabah aydınlığı gibi gerçekleşirdi.[1]
b) Vahiy meleği, görünmeksizin Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in aklına ve kalbine vahyi yerleştirirdi. Nitekim Allah Resûlü (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Rûhu’l-Kudüs (Cebrail), hiç kimsenin rızkını tamamlamadan asla ölmeyeceğini zihnime esinledi. Öyleyse Allah’a karşı saygılı olun, rızkınızı arama hususunda iyi davranın. Rızkın yavaşlığı/gecikmesi sizi Allah’a isyan ederek onu aramaya sevketmesin! Zira Allah’ın katındakilere ancak O’na itaatle ulaşılabilir.”[2]
c) Vahiy meleği, Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e insan şeklinde görünür, onunla konuşur ve Allah elçisi de onun söylediklerini ezberlerdi. Vahyin bu durumunda sahabe de bazen (insan suretindeki) meleği görürlerdi.
d) Vahiy bazen zil sesi şeklinde gelirdi. Bu şekilde gelen vahiy, Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e en ağır geleniydi. Melek ona iyice sokulur, soğuğu şiddetli günde bile alnından ter boşanırdı. Hatta eğer deve üzerinde ise devesi yere çökerdi. Bir seferinde bu şekildeki vahiy geldiğinde, baldırı/dizi Zeyd b. Sâbit’in dizi üzerindeydi. O kadar ağır gelmişti ki, Zeyd’in dizi neredeyse kırılacaktı.
e) Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), vahiy meleğini yaratıldığı aslî suretinde görür, melek Allah’ın iletmesini istediği âyetleri ona bildirirdi. Bu olgu, Allah’ın Necm sûresinde zikrettiği gibi iki kez meydana gelmiştir.
f) Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vasıtasız Allah’ın Mi’râc gecesinde namazın farz kılınması vb. hususları ona vahyettiği şekil.
g) Hiçbir melek aracılığı olmadan Mevla Teala’nın Hazreti Musa’ya doğrudan konuştuğu gibi- Mevla Tealanın Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e bizzat kendisinin konuştuğu şekil. Bu şekil, Hazreti Musa için Kur’an âyeti ile tespit edilmişken,[3] Peygamberimiz için İsrâ hadîsi ile sabittir.

[1] Örneğin bk. Buhârî, “Bed’ü’l-Vahiy”, 3; “Tefsîru Sûreti 96”, 1-3; “Ta’bîr”, 1, 5.
[2] İbn Mâce, “Ticârât”, 2.
[3] en-Nisâ 4