Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Reddiyeler


Medreseleri ve Tarikatleri Baltalayan Reformcular

Medreseleri ve Tarikatleri Baltalayan Reformcular

Türkiye’ye Elhamdülillah oldukça hürriyet geldi… Geldi ama insan haklarına ve din hürriyetine aykırı olarak kapatılmış olan İslam medreseleri ve tasavvuf tarikatleri açılmıyor.

Bu iki temel kurumun açılmasını istemeyenler kimlerdir:

(1) Ateistler, fanatik Kemalistler, laikçiler, Sabataycılar, diğer Kriptolar, Siyonistler, Farmasonlar…

(2) Ehl-i Sünnet İslamlığına bağlı ilahiyatçıları tenzih ederek söylüyorum, birtakım reformcu, modernist, Sünnet karşıtı, Afganîci, Fazlurrahmancı, mezhepsiz, bozuk ilahiyatçılar da Ehl-i Sünnet medreselerini ve tarikatleri istemiyor.

Ülkemiz maalesef parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu parçalanmayı ehl-i Sünnet medreseleri ve ehl-i Sünnet tarikatleri önleyebilir.

İktidar terör problemini çözebilmek için “Artin” ile görüşüyor, lakin Doğu ve Güneydoğu ulema ve meşayihı ile görüşmüyor.

Artin kesinlikle Müslüman Kürtlerin temsilcisi ve sözcüsü değildir. Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye Camii’ne bakan tarafının karşısında büyük altın ticaretinin döndüğü tarihi bir han vardır. Orada bazı Ermeni vatandaşlarımız altın ticareti yapar. Gidin ağızlarını arayın Artin’in kim olduğunu öğrenirsiniz.

Biz yine birtakım reformcu, modernist, mezhepsiz, bozuk ilahiyatçılara gelelim. Bunlar var güçleriyle medreselerin ve tarikatlerin önünün açılmasını engelliyorlar. Böylece terör çözümünü de engellemiş oluyorlar.

Siyasi iktidar Heybeliada’daki Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nu açmaya çalışıyor. Bu okul açılırken niçin İslam medreseleri de açılmasın?..

Sünni Müslümanların üzerine sanki ölü toprağı serpilmiş. A mübarekler medreselerin açılmasını istesenize. Böyle bir istek yok.

Kamu alanında başörtüsünün serbest bırakılması için on milyon imza toplanıyormuş. Doğru ve güzel bir hareket. Peki medreselerin ve tekkelerin açılması için niçin imza toplanmıyor?

Yazık ki ehl-i Sünnet Müslümanları lehlerine ve aleyhlerine, yararlarına ve zararlarına olan şeylerin bilincinde değil.

Medreselerin açılmasına izin verilmekle iş bitmez. Oralarda ders okutacak ehliyetli, liyakatli üstad hoca kadrosu nasıl kurulacaktır? Bir İslam medresesinde icazeti olmayan hocalar ders okutamaz. İcazeti olmayan kişi yetiştirdiği talebeye nasıl icazet versin?

En kısa zamanda mutlaka bir örnek İslam medresesi açılmalıdır. Yurtdışından ve yurtiçinden icazetli, ehliyetli, vasıflı, güçlü hocalar burada ehl-i Sünnete uygun olarak ders verip öğrenci okutmalıdır.

Ehl-i Sünnet hocaları sarıklı ve cübbeli olarak ders vermelidir.

Öğrencilerin tamamı sarıklı (ulema sarığı değil öğrenci sarığı) ve cübbeli olmalıdır.

Osmanlıca Türkçesi, edebî Arapça ve kültür İngilizcesi öğretilmedir.

Bu medrese dünyanın en vasıflı, en üstün, en parlak liseleriyle boy ölçüşebilmelidir.

İslam medresesinin mezunları yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlamalıdır.

Bunlar İslam ahlakıyla mütehalli=bezenmiş olmalıdır.

Doğru dürüst edebî, kültürel, zengin Türkçe’yi bilmiyor… Mükemmel Arapça bilmiyor ve yazamıyor… Mükemmel İngilizce bilmiyor… Ben böyle medrese mezununu ne yapayım.

Efendim, bu devirde böyle medrese açılabilir mi? Elbette açılabilir, yeter ki çarelerine, sebeplerine tevessül edilsin.

Mustafa Sabri’leri, Zahid el-Kevserî’leri, Elmalı’ları, Ömer Nasuhî Bilmen’leri yetiştiren ilim ve irfan müesseseleri medaris-i İslamiye değil miydi… Büyük bir kopukluk olmuştur, o tamir edilmeli ve devamlılık sağlanmalıdır.

Etiketler:, , , ,