Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Gündemdekiler, Mahmudiyye Özel


Sahipleri ve Okurları Müslümanlar Olan Muhafazakar Medyaya İhtarımızdır!

gazetelerBizler, İslam ümmetinin Allah resulünden öğrendiği, onun ardından ashâb-ı kirâmın ve selef-i sâlihin efendilerimizin üzerinde sebat edegeldiği ve ümmetin âlimlerinin Kur’an ve Sünnet’ten istinbat ettiği Ehl-i Sünnet akidesine sıkı sıkıya bağlı Müslümanlarız…

Bizler, Allah ve Resulü’ne savaş açmış zalimler tarafından ümmetin kanının oluk oluk akıtıldığı şu günlerde Müslümanların uyanışı ve dirilişi için atılacak ilk adımın sahih Ehl-i Sünnet itikadına sahip olmak olduğunu, aksi halde atılacak tüm uyanış, diriliş, mücadele, cihat, iktidar, ümmet, birlik vs. sloganlarının kuru bir lakırdıdan ibaret hayaller olacağını gayet iyi biliyoruz.

Bugün ağza alındığı an “bölücülük, mezhepçilik” ile suçlanan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akidesi ve fıkhının, yani Allah resulünün Sünneti’nin ümmetin içindeki mezheplerden bir mezhep olarak lanse edilmesini kabul edemiyoruz. Bizim için Allah resulünün Sünneti’nin yeri bellidir, bunun dışında kalan tüm bid’atlerin yeri bellidir ve kıyamet gününe kadar öyle kalacaktır.

His ve fikir itibariyle dindar olduğunu söyleyen TV ve gazete portallarında her gün ümmet-i Muhammed’in peygamberinden sahih ve mütevatir yollarla öğrendiği ve on beş asra yakın süredir takipçisi olduğu itikat esaslarının –maalesef- rencide ve inkâr edilip yok sayıldığına daha fazla şahitlik etmek istemiyoruz. Bid’at sahibi konuşmacı ve yazarların, televizyon ve gazetelerimizde daha fazla barınmasına asla tahammülümüz kalmamıştır. Mahallemizin ağabeyleri olan genel yayın yönetmenlerimiz ve medya adamlarımıza içtenlikle duyurulur…

Allah’ın selamı, Allah’ın kitabına ve hidayet rehberi Resulullah(sav) Efendimiz’in mukaddes, muazzez ve mübarek Sünnet’ine tabi olanların üzerine olsun…

Etiketler:, , , , ,