Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Boykot Kelimeler


Telefonu “Alo” Diye Açmak Nereden Çıktı?

<!--:tr-->Telefonu “Alo” Diye Açmak Nereden Çıktı?<!--:-->

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell olduğu gibi “Alo” nun mucidi de kendisidir. Peki bir çok lisana aynı şekilde yerleşmiş olan “Alo” kelimesinin anlamı nedir?

“Alo” lafzı hakikatınde hiç bir mana bulunmayıp, telefonun mucidi Graham Bell’in sevgilisinin adı olan Allessandra Lolita Oswaldo’nun kısaltılmış ismidir.

Binaenaleyh bir çok lisana telefonu cevaplarken verilen ilk cevap olarak yerleşmiş olan “Alo” sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. Bu kadın isminin “Alo” şeklini alması Bell’in telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmesi ile başladı. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Oswaldo’dan başkası olamayacağını bildiğinden Graham Bell, telefonu açar açmaz “Allessandra Lolita Oswaldo” diyordu. Zamanla adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu “Ale Lolos” diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça daha da kısalttı ve ona iki heceli bir ad buldu. Bu kısa ad “Alo” idi.
Oswaldo, sevgilisinin bitmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca Graham Bell’i telefonuyla başbaşa bırakıp terketti. Yaşlı Bell, sevgilisinin bir gün onu arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Graham Bell’i artık başka kişiler de arıyordu. Fakat o, telefonun her çalışında sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu “Alo” diyerek açıyor ve artık herkes “Alo” diyordu.

Şimdi kendisine ulaşmak için aradığınız kişi size sevgilisinin veya eşinin ismi ile telefonu açsa, bu ne kadar nahoş ve yersiz bir davranıştır takdir edersiniz. Nihayeten siz siz olun “Alo” demek yerine “BUYURUN” demeyi tercih edin. Zira Müslümanlar olarak rikkat ve nezaket sahibi olmamızın elzem olduğu gibi tarihe adını altın harflerle yazdırmış, edep, rikkat ve nezaket timsali olan Osmanlı Devletinin varisleri olarak  daha kibar ve nazik bir üslup takınmış olursunuz…

Hasseten telefonu “Buyurun” diye cevaplamak Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)‘nun hassasiyet ile gayret ve teşvik ettiği bir tatbikattır…